İnternet təhlükəsizlik

Avirtel-in təqdim etdiyi veb filter iş prosesində yayınmaların qarşısını alır, zərərli proqramlardan müdafiə edir, motivasiyanı artırır, geriləmənin qarşısını alır

Düzgün istifadə edilmədikdə internetə giriş təşkilatlar, təhsil müəssisələri, eləcə də ev istifadəçiləri üçün risk törədə bilər. Bəzi araşdırmalara görə istifadəçilərə nəzarət edilmədikdə işdə 3 saata qədər vaxt itirilmiş olur. Bu yayınma faktoru həmçinin məktəblərə də aiddir. Məhsuldarlığa mane olan bu itkinin qarşısını Avirtel-in təklif etdiyi İnternet filter üsulu ilə almaq mümkündür. 

Biz aşağıdakı həlləri təqdim edirik:

  • Şirkət
  • Təhsil
  • Ev
  • İnternet xidmət provayderi 
  • WiFi Hotspot
  • Telekom