Tariflər

Paketlər

Tarif

Family

3.00

Documentary

2.00

Lifesytle

2.00

Junior

2.00

Music

2.00

News

2.00

Movie

2.00

Sports

2.00

Entertainment

2.00

Tam paket İPTV xidməti

9.00

Qeyd:

İPTV xidməti yalnız avirnet İnternet istifadəçilərinə və yalnız minimum paket sayı 2 olmaqla (family və istənilən digər paket) 5,00 AZN-dən az olmamaq şərtilə təklif olunur.